پاراسیلینگ کیش

پاراسیلینگ یکی از بهترین تفریحات آبی در کیش می باشد، که در آن ورزشکار توسط چتری که با طناب به یک قایق موتوری متصل می شود و به آسمان فرستاده می شود. قایق موتوری چتر را به جلو میراند و فرد در آسمان به پرواز در می آید. مسافران تور کیش می توانند از پاراسیلینگ آبی استفاده کنند.

پاراسیلینگ کیش

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید